ארכיונים: Services

יעוץ ובדיקה בתחום רפואת נשים

יעוץ ובדיקה בתחום רפואת נשים בדיקת צוואר הרחם – קולפוסקופיה בדיקת וולבוסקופיה וטפול בנגעים בוולבה (פות/עריה) טיפול בממצאים פתולוגיים בצוואר הרחם כולל כריתת פוליפ צווארי, צריבה של אקטרופיון קוניזציה של צוואר הרחם טיפול בקונדילומות בוולבה (פות) ונרתיק גרידה לריקון הרחם…

בדיקת צוואר הרחם – קולפוסקופיה

יעוץ ובדיקה בתחום רפואת נשים הסטת שחלות לשימור פריון לנשים לפני טיפולים כמוטרפיים וקרינה יעוץ ומעקב לנשאיות לתסמונת LYNCH כולל כריתת רחם ושחלות מניעתיים יעוץ ומעקב לנשאיות BRCA כולל כריתת ושחלות מניעתית טיפול בהריון מולארי / מולה (molar pregnancy, mole)…

בדיקת וולבוסקופיה וטפול בנגעים בוולבה (פות/עריה)

יעוץ ובדיקה בתחום רפואת נשים הסטת שחלות לשימור פריון לנשים לפני טיפולים כמוטרפיים וקרינה יעוץ ומעקב לנשאיות לתסמונת LYNCH כולל כריתת רחם ושחלות מניעתיים יעוץ ומעקב לנשאיות BRCA כולל כריתת ושחלות מניעתית טיפול בהריון מולארי / מולה (molar pregnancy, mole)…

טיפול בממצאים פתולוגיים בצוואר הרחם כולל כריתת פוליפ צווארי, צריבה של אקטרופיון

יעוץ ובדיקה בתחום רפואת נשים בדיקת צוואר הרחם – קולפוסקופיה בדיקת וולבוסקופיה וטפול בנגעים בוולבה (פות/עריה) טיפול בממצאים פתולוגיים בצוואר הרחם כולל כריתת פוליפ צווארי, צריבה של אקטרופיון קוניזציה של צוואר הרחם טיפול בקונדילומות בוולבה (פות) ונרתיק גרידה לריקון הרחם…

קוניזציה של צוואר הרחם

קוניזציה של צוואר הרחם יעוץ ובדיקה בתחום רפואת נשים הסטת שחלות לשימור פריון לנשים לפני טיפולים כמוטרפיים וקרינה יעוץ ומעקב לנשאיות לתסמונת LYNCH כולל כריתת רחם ושחלות מניעתיים יעוץ ומעקב לנשאיות BRCA כולל כריתת ושחלות מניעתית טיפול בהריון מולארי /…

טיפול בקונדילומות בוולבה (פות) ונרתיק

יעוץ ובדיקה בתחום רפואת נשים הסטת שחלות לשימור פריון לנשים לפני טיפולים כמוטרפיים וקרינה יעוץ ומעקב לנשאיות לתסמונת LYNCH כולל כריתת רחם ושחלות מניעתיים יעוץ ומעקב לנשאיות BRCA כולל כריתת ושחלות מניעתית טיפול בהריון מולארי / מולה (molar pregnancy, mole)…

גרידה לריקון הרחם בשל הריון לא תקין והפסקת הריון כירורגית

יעוץ ובדיקה בתחום רפואת נשים הסטת שחלות לשימור פריון לנשים לפני טיפולים כמוטרפיים וקרינה יעוץ ומעקב לנשאיות לתסמונת LYNCH כולל כריתת רחם ושחלות מניעתיים יעוץ ומעקב לנשאיות BRCA כולל כריתת ושחלות מניעתית טיפול בהריון מולארי / מולה (molar pregnancy, mole)…

היסטרוסקופיה אבחנתית

יעוץ ובדיקה בתחום רפואת נשים הסטת שחלות לשימור פריון לנשים לפני טיפולים כמוטרפיים וקרינה יעוץ ומעקב לנשאיות לתסמונת LYNCH כולל כריתת רחם ושחלות מניעתיים יעוץ ומעקב לנשאיות BRCA כולל כריתת ושחלות מניעתית טיפול בהריון מולארי / מולה (molar pregnancy, mole)…

היסטרוסקופיה ניתוחית

יעוץ ובדיקה בתחום רפואת נשים הסטת שחלות לשימור פריון לנשים לפני טיפולים כמוטרפיים וקרינה יעוץ ומעקב לנשאיות לתסמונת LYNCH כולל כריתת רחם ושחלות מניעתיים יעוץ ומעקב לנשאיות BRCA כולל כריתת ושחלות מניעתית טיפול בהריון מולארי / מולה (molar pregnancy, mole)…

טיפול בהיפרפלאזיה של רירית הרחם

יעוץ ובדיקה בתחום רפואת נשים הסטת שחלות לשימור פריון לנשים לפני טיפולים כמוטרפיים וקרינה יעוץ ומעקב לנשאיות לתסמונת LYNCH כולל כריתת רחם ושחלות מניעתיים יעוץ ומעקב לנשאיות BRCA כולל כריתת ושחלות מניעתית טיפול בהריון מולארי / מולה (molar pregnancy, mole)…